Randomizované studie O ÚČINCÍCH BLACK CUMINU NA PODPORU HUBNUTÍ

Randomizované studie O ÚČINCÍCH BLACK CUMINU NA PODPORU HUBNUTÍ

Věděli jste, že existují randomizované studie o účincích Black cuminu na podporu hubnutí? Celkově bylo do této studie zahrnuto 875 subjektů (64% mužů). Výsledky z deseti studií:
Užívání Nigelly sativa (Black cumin) významně snížilo BW (vážené průměrné rozdíly) ve srovnání se skupinou s placebem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.