Jak posílit svou obranyschopnost před virovou infekcí?

Jak posílit svou obranyschopnost před virovou infekcí?

Článek pana Milana Calábka:

ODPOVĚĎ na dotazy ohledně současné epidemie COVID – 19 vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2
Pro laika není jednoduché mu porozumět, protože hodně témat vysvětluje autor velmi odborně. Ovšem základní informace, převedené do zjednodušených formulací, nám mohou být velmi užitečné, pokud se chceme sami aktivně zapojit do ochrany před touto nákazou.

Milan Calábek – zakladatel Univerzity Nové doby (institutu alternativního vzdělávání zaměřeného na tělesné zdraví, emocionální vyrovnanost, prohloubení myšlení a dosahování duchovního probuzení) v něm vyzývá, abychom mimo jiné čelili současné epidemii virem COVID – 19 s klidem a rozvahou i na biologické úrovni a vysvětluje jakým způsobem a jakými přírodními prostředky můžeme našemu organismu pomoci v ochraně, případně i zdolání již aktivovaného viru v těle. Tuto první verzi „Odpovědi“ vytvořil po pročtení všech jemu dostupných studií s tématikou COVID – 19, po prozkoumání okolo 450 bylin a přírodních látek.
Píše v něm, že nebezpečí tohoto viru spočívá v jeho vysoké schopnosti mutace – podle biologa Trevora Bedforda mutuje velice rychle a v průměru dochází ke dvěma mutacím za měsíc. Dále uvádí, že profesor epidemiologie z Harvardu Marc Lipsitch, který se spolu s čínskými vědci podílel na výzkumu SARS 1, je přesvědčen, že šíření SARS-CoV-2 se proto nedá zabránit a dojde k pandemii. Předpokládá, že bude nakaženo až 70 procent světové populace, což ovšem neznamená, že všichni nakažení vážně onemocní.

SARS-CoV-2 patří mezi 7 betakoronavirů , kteří překročili mezidruhovou bariéru a stali se pro člověka nebezpečné. Patří mezi obalené jednovláknové RNA viry, které se na rozdíl od DNA virů v buňkách hostitele nekopírují přesně – jinými slovy rychle mutují, což výrazně stěžuje hledání konvenčního léku a vakcíny. Krom toho (na rozdíl třeba od chřipkových virů) přežívají relativně dlouho i mimo lidský organizmus.
Smrtnost COVID – 19 je okolo 2 procent, zatímco u chřipky 0,1 procenta, z čehož vyplývá, že těm, kdo onemocní COVID – 19, hrozí 20x až 30x vyšší nebezpečí, že zemřou než těm, kdo onemocní chřipkou. Bohužel koronavir se šíří minimálně 2x rychleji než chřipkové viry a k nákaze může dojít prostřednictvím předmětů, na jejichž povrchu oproti chřipkovým virům (8 – 12 hodin) přežívá několik dní. Jde především o kov, sklo, plasty nebo bankovky. Doba léčení oproti chřipce (2 týdny) je rovněž delší – okolo 3 až 6 týdnů, přičemž 5 procent nemocných potřebuje umělou plicní ventilaci a 15 procent vysoce koncentrovaný kyslík.

Velký rozdíl mezi smrtností na COVID – 19 například v Koreji oproti Itálii přitom nespočívá jen ve včasném podchycení infekce, ale i v tom, že nakažení, podporováni místními lékaři, se ve velkém počtu (odhadem 80 procent) léčí bylinami a přírodními látkami podle korejské variace tradiční čínské medicíny.

U mužů je celosvětová smrtnost 2,8 procenta oproti ženám, kde je smrtnost 1,7 procenta.
V rozhovoru s Jaroslavem Duškem na YouTube Milan Calábek k této skutečnosti říká: „Je to zřejmě tím, že muži disponují pouze jedním chromozomem X a převládá u nich většinou vrozená extracelulární (mimobuněčná) imunita TH2, která dokáže likvidovat patogeny jen v mimobuněčných prostorách. Ženy jsou ve výhodě, protože mají vrozenou imunitu TH1 se dvěma chromozomy X a intracelulární (vnitrobuněčnou) imunitou TH1, která dokáže likvidovat patogeny, které pronikly do buněk. Muži si mohou pomoci užíváním houby Reishi, která dokáže změnit imunitu TH2 na TH1.“

Tradiční čínská medicína, která nemoci chápe jako nerovnováhu jinu a jangu, v případě COVID – 19 mluví ve své terminologii jako o invazi „vlhkého chladu“ (převaha jinu) a „nedostatku plicní a slezinové čchi“. Vstupní receptory SARS-CoV-2 se nachází na povrchu řasinkových a nezralých dendritických buněk ve sliznicích dýchacího traktu hostitele a to zejména v plicích (kapénková infekce) a potom ve střevech (infekce z jídla).

Na základě toho, co dnes o COVID – 19 víme, můžeme uvažovat o pěti základních strategiích.
Dvě z nich jsou zaměřené přímo na virus a tři na lidský organismus, který je jeho hostitelem.

Nemoc má 4 stádia:

1. Inkubace viru 10 – 14 dnů
2. Cítím nepohodu (jako náběh na chřipku) 5 – 6 dnů
3. Kašel, dušnost, dochází k fibróze plic 2 – 3 dny
4. Hyperzánět – závěrečná, těžká fáze

Ve stádiu 1 a 2 organismus akutním zánětem zabraňuje viru, aby se navázal na jeho buňky. Pokud se nasadí v této fázi protizánětlivé léky, má to potom často těžký průběh, a to i u mladých lidí. Je potřeba zlikvidovat virus strukturálně a zlikvidovat virulentní faktory viru.
Ve stádiu 3 dochází k fibróze plic – náš IS zlikviduje plíce jejich zvazivováním. Plíce se tudíž neokysličují, lidé se dusí a musí na dýchací přístroje. V tomto momentě je naopak třeba nasadit protizánětlivé léky a byliny.
Ve stadiu 4 se náš IS stává hlavním zabijákem – útočí na oslabené orgány organismu, nakonec většinou zničí plíce a srdce. Je potřeba posílit plíce, srdce, ledviny, slezinu, CNN. To se netýká dětí do 14 let. Jejich orgány jsou silné a zvládnou to. Když má někdo oslabené ledviny, dochází k úmrtí na selhání ledvin.

1. fáze ochrany: STRUKTURÁLNÍ
Na straně viru: Zlikvidovat S protein viru (zlikvidovat ho na strukturální úrovni, aby nemohl vstoupit do našeho těla):

1. Strukturální S protein tvořící tvar koronaviru
2. E protein tvořící obal viru
3. M protein tvořící membránu viru, která při infekci fúzuje s membránou napadené hostitelovy buňky.

1.) Deaktivace strukturálního S proteinu SARS-CoV-2
Badyán plod, Šalvěj červenokořenná kořen, Coriolus, Šišák bajkalský kořen, Pyrogallol, EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje, Amalaki, Koloidní zlato, Maliník list, Podběl květ, Plné červené víno Podpůrný účinek: Kokosový olej a Nápoj čínských mudrců

2.) Destrukce obalu E SARS-CoV-2
Koloidní zlato, Skalní růže nať, Růže květ, Coriolus, Šišák bajkalský kořen, Nápoj čínských mudrců Podpůrný účinek: Kokosový olej a Zlatice převislá plod (dostupná ve směsích TČM)

3.) Destrukce membrány M SARS-CoV-2 Šalvěj červenokořenná kořen, Skalní růže nať, Růže květ, Šišák bajkalský kořen, Amalaki, Červené plné víno, Nápoj čínských mudrců Podpůrný účinek: Coriolus a Zlatice převislá plod

Na straně hostitele:
Aby virus nemohl vstoupit do našich buněk, jsou 2 možnosti:
Vyřadit cathepsin B/L, který aktivuje S1 protein viru.
Nebo vyřadit z provozu TMPRSS2 (angiotenzin konvertáza 2 – proteáza, která provádí rozštěpení viru na S1 a S2). Pak se vir nerozštěpí a nenaváže se.

Aby virus pronikl do našeho těla, musí být S protein nejdříve rozštěpen na proteiny S1 a S2to dělá proteáza TMPRSS2 našeho těla. Teprve po tomto rozštěpení se S1 naváže na ACE2 (angiotenzin konvertázu 2), která je vstupním receptorem koronaviru (vstupní bránou do těla) a nachází se na povrchu řasinkových a nezralých dendritických buněk ve sliznicích dýchacího traktu hostitele a to zejména v plicích (kapénková infekce) a potom ve střevech (infekce z jídla). S1 nejvíce mutuje, protože je uložen v RNA, nikoliv v DNA. RNA se většinou nezkopíruje přesně. Jakmile se S1 naváže na ACE2, S2 následně zajišťuje fúzi membrány viru a membrány lidské buňky, do které tak pronikne virální genom v podobě funkčních proteinů a v její cytoplazmě se replikuje. S2 způsobí, že membrány viru splynou s membránami našich buněk a tím RNA viru vstoupí dovnitř našich buněk.

ACE2 receptory se nacházejí i v srdci, ve stěnách cév a v ledvinách, což vysvětluje multiorgánové selhání při vážném průběhu infekce. Pokud se S1 protein viru naváže na ACE2, vyvolá tím blokaci signální dráhy RAS (renin-angiotenzin-aldosteron systému), což vede k vážnému poškození plic, které ACE2 chrání. Proto je tento virus tak nebezpečný zejména pro starší lidi, u kterých působení ACE2 bývá snížené už před infekcí. Ochrana ACE 2 před navázáním S1 nového koronaviru je proto důležitým úkolem pro prevenci i terapii COVID – 19. Tím, že se S1 viru váže nejen na ACE 2, ale i na dendritické buňky ve sliznici dýchacích cest, dochází k velkému oslabení získané imunity. Tyto dentritické buňky totiž označují buňky viru zabijáckým buňkám IS ke zničení. Jakmile se na ně naváže vir, jsou vyřazeny z provozu, a IS je z velké části mino provoz.

Vyřazení proteáz cathepsinu B/L
Skalní růže nať, Kvercetin, Badyán plod, Chlorid amonný (malé množství), Quinton Hypertonic
Vyřazení buněčné proteázy TMPRSS2 z provozu
Andrographis paniculata list, Cordyceps, EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje, Maliník list, Plné červené víno Syntetické léky: Remdesivir, Foipan

2. fáze ochrany: FUNKČNÍ (NESTRUKTURÁLNÍ) – když už se virus dostal do těla Strategie zaměřená na inhibici (zamezení enzymatické reakce) funkčních proteinů viru.
Když už se virus dostal do těla, musíme posílit ACE2 hostitele, aby nedošlo k poškození RAS systému, protože to by způsobilo poškození plic a došlo by k nárůstu ACE, což by způsobilo poškození srdce. A ochránit řasinkové a dendritické buňky epitelu hostitele. A také zvyšovat počet TH buněk.

Ochrana ACE2 hostitele
Badyán plod, Šalvěj červenokořenná kořen, Šišák bajkalský kořen, Černý bez plod, Kudzu, Jasmín květ, Plné červené víno Podpůrné funkce: Kokosový olej a Sojové boby: nicotinanamin
Ochrana řasinkových buněk
Šalvěj červenokořenná kořen, Olivový olej kyselina oleannová, Badyán plod, Skalní růže nať
Ochrana dendritických buněk
Skalní růže nať, Badyán plod, Šalvěj červenokořenná kořen, Quinton Hypertonic
Zvyšování počtu TH buněk (druh bílých krvinek, stimulující imunitní reakci vůči buňkám napadeným viry)
Skalní růže nať, Růže květ, Andrographis panniculata list, Koloidní zlato, Quinton Hypertonic

Funkční proteiny viru (nsp) – ty zajišťují replikaci (kopírování) viru v lidských buňkách Po navázání S1 viru na ACE2 hostitele vstupuje jeho RNA do cytoplazmy postižené buňky, kde dojde k její translaci do dvou polyproteinů, ve kterých se nacházejí klíčové proteázy viru: Papainu podobná proteáza (PLpro) a Hlavní proteáza (3CLpro). Tyto proteázy pak oba polyproteiny štěpí do nestrukturálních proteinů (nsp), ze kterých jsou pro životní cyklus viru nezbytné RNA replikáza (nsp 12) a RNA helikáza (nsp 13). Žádný z těchto čtyř nestrukturálních proteinů (alespoň podle dosavadního výzkumu) oproti strukturálním proteinům viru nepodléhá nějakým větším mutačním změnám.

Papainu podobná proteáza
PLpro (nsp 3)
Její deaktivací můžeme zastavit replikaci viru.
Vypnutí Papainu podobné proteázy PLpro (nsp3)
Šalvěj červenokořenná kořen, Maliník list, Cordyceps, Andrographis paniculata list, Amalaki, EGCG, Lékořice kořen: glycirrhizin, Eleuterococcus, Plné červené víno: piceatannol, Jasmín květ: hesperidin

Hlavní proteáza 3CLpro (chymotrypsin like protease) 3CLpro (nsp5) umožňuje zrání funkčních proteinů klíčových pro životní cyklus viru. Štěpení polyproteinů proteázami PLpro a 3CLpro vede k vytváření nestrukturálních proteinů jako je RNA – replikáza (RdRp) a RNA – helikáza, které jsou označovány jako nsp12 a 13. Ty pak vytvářejí jádro replikačně – transkripčních komplexů.
Vypnutí hlavní proteázy 3CLpro (nsp5)
Šalvěj červenokořenná kořen, Panax ginseng (korejský ženšen), kaemferol, Andrographis panniculata list, Skalní růže nať, Šišák bajkalský kořen, Rhodiola, Plné červené víno

RNA replikáza (RNA dependent RNA polymerase) RdRp (nsp12)
Jde o klíčový enzym, který umožňuje replikaci RNA a je nezbytný pro udržení integrity virálního genomu.
Vypnutí RNA replikázy Rdrp (nsp12)
Růže květ Equol, Skalní růže nať, Koloidní zlato, Šišák bajkalský kořen, Cordyceps, Plné červené víno Podpůrný účinek: Amalaki, Teaflavin Syntetické léky: Remdesivir

RNA helikáza
nsp13 je další multifunkční protein. Inhibice kteréhokoliv z těchto čtyř nestrukturálních funkčních proteinů zřejmě nepodléhajících mutaci, je rovněž velkým příslibem zastavení průběhu COVID – 19 a předpokladem uzdravení z této vysoce nebezpečné infekce.
Vypnutí RNA helikázy (nsp13)
Koloidní zlato, Amalaki, Skalní růže nať, S- Acetyl Glutation, Šišák bajkalský kořen, Equol, Andrographis panniculata list, Plné červené víno

Pro účinnou terapii COVID – 19 je důležité vypnout ještě další tři virulentní faktory SARS-CoV-2:
nsp 1, který potlačuje vrozenou imunitu, dále nsp 3c a ORF7.
Souhrnně se nazývají virulentními faktory, neboť potlačením imunity hostitele umožňují SARS-CoV-2 přežívat v jeho buňkách. Jejich vypnutím umožňujeme obnovu vrozené imunity hostitele.
Vypnutí virulentních faktorů SARS-CoV-2 nsp1, nsp3c, ORF7
Equol, Růže květ, Badyán plod, Šalvěj červenokořenná kořen, Skalní růže nať, Lékořice kořen: glycirrhizin Andrographis panniculata nať, Amalaki, Maliník list, Eleuterococcus, Plné červené víno Podpůrné funkce: Kokosový olej a Koloidní zlato

Ochrana orgánů postižených infekcí SARS-CoV-2

Ochrana plic (stimulace plicní čchi)
Eleuterococcus, Badyán plod: kyselina šikimová
Ochrana ledvin
Růže květ, Šalvěj červenokořenná kořen, Zlatice převislá plod
Ochrana CNS
Růže květ, Badyán plod, Šalvěj červenokořenná kořen, Quinton Hypertonic
Ochrana srdečního svalu
Šalvěj červenokořenná kořen, Koloidní zlato, Skalní růže nať (Cistus incanus)
Snížení hladiny HMGB1 (potlačení hyperzánětu)
Šalvěj červenokořenná kořen, Lékořice kořen, Andělika čínská, EGCG, Kvercetin, Quinton Hypertonic

Shrnutí:
V první fázi jako prevenci posilujeme IS a zároveň vypínáme TMPRSS2 a B/L – aby virus nepronikl do těla.
V druhé fázi, když už víme, že jsme infikovaní virem, (máme v sobě RNA viru), zaměříme se na vypnutí funkčních proteinů viru (nsp). Virus v těle vytváří polyproteiny. Aby se virus mohl replikovat, musí být tyto polyproteiny nastříhány na kousky. To dělá Hlavní proteáza a Papainu podobná proteáza. Z toho vyplývá, že v tomto momentě je důležité zlikvidovat Hlavní proteázu nebo Papainu podobnou proteázu.
Když tohle nestihneme, pak je možné ještě zlikvidovat RNA proteázu (nsp12) a RNA helikázu (nsp13). Taktéž likvidovat i další virulentní faktory SARS-CoV-2 nsp1, nsp3c, ORF7.
V závěrečné fázi – pokud už dojde k septickému šoku – se IS utrhne z řetězu a zaútočí na vlastní oslabené orgány. V této fázi je důležité posilovat napadené orgány postižené infekcí – plíce, ledviny, srdce, CNN a likvidovat hyperzánět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.