PROMO AKCE KOREJSKÁ KOSMETIKA

PROMO AKCE KOREJSKÁ KOSMETIKA

Kvalifikační podmínky:

1. Člen, který během kvalifikačního období nakoupí jednotlivě všech 5 produktů z kosmetické série DXN Gempyuri SC047, SC048, SC049, SC050, SC051 obdrží voucher v hodnotě 1300 Kč. Nákup produktů je možný na jednu nebo více faktur.

2. Produkt SC055 Gempyuri set je z této akce vyloučen

Podmínky a pravidla:
1. Tato promo akce je pro distributory ze Slovenska, České republiky, Itálie, Španělska,Uk, Švédska a EU Networkery.
2. Promo akce platí od 15. května do 15. června 2020 a během propagačního období podléhá změnám – prodloužení, zkrácení, zrušení.
3. Produkt SC055 Gempyuri set je z této akce vyloučen.
4 .Prodej produktů závisí na dostupnosti skladových zásob.
5. Nákup produktů je možný na jednu nebo více faktur během kvalifikačního období.
6. Při použití voucheru se počítá (PV) i (SV) a voucher nelze vyměnit za hotovost ani za jiné produkty.
7. DXN voucher v hodnotě 1300 Kč můžete použít na všechny produkty (kromě DSP, IOC a jiných promo balíčků).
8. Pokud byl jakýkoli produkt z Gempyuri série zakoupen v rámci promo akce „Vrátíme vám 100 % zpět“, nebude zahrnut do této promo akce na kosmetiku.
9. Platnost DXN voucheru je od vašeho příštího nákupu do 31. července 2020. Nevyužitý voucher po datu platnosti automaticky zaniká.
10. Voucher lze uplatnit pouze jednorázově na jeden nákup na jednu fakturu a v celé hodnotě. Nevyužitý zůstatek automatický propadne.
11. Při uplatnění voucheru uveďte prosím poznámku k objednávce o jeho využití. Platí pro všechny druhy objednávek.
12. DXN voucher nemá žádnou peněžní hodnotu a nelze převést na jinu osobu. Lze uplatnit pouze originál DXN voucheru. Žádná kopie není platná. Náhrada při ztrátě voucheru není možná.
13. Společnost si vyhrazuje absolutní právo podle vlastního uvážení prodloužit, zkrátit, ukončit / zrušit promo akci, změnit, upravit promo balíčky, produkty kdykoli, pokud to bude nezbytně nutné, bez předchozího oznámeni a udání důvodu a nabývá účinností dnem, který společnost určí.
14. Společnost si vyhrazuje absolutní právo kdykoli upravovat podmínky dle svého uvážení a to bez předchozího oznámení a udání důvodu.
15. Rozhodnutí společnosti je konečné. Žádné odvolání, dotazy, stížnosti, protesty, korespondence vztahující se k němu nebudou přijaty.
16.Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními nebo prohlášeními obsaženými v jakýchkoli jiných propagačních materiálech.
17. Při účasti na akci se distributoři zavazují, že budou vázáni těmito podmínkami včetně jejich změn a rozhodnutí společnosti ve vztahu ke všem aspektům propagace
18.Tyto podmínky a pravidla jsou připraveny v anglickém jazyce a mohou být přeloženy do jiných jazyků. V případě jakéhokoli rozporu, nebo rozporu mezi anglickou a jinou jazykovou verzí těchto podmínek, včetně jejich změn platí anglická verze.

Pro více informaci kontaktujte místní kancelář.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*